Eise Prouweprogramm

Februar - 2019

Mët, 27.02.19
19:30

Prouf

Gesangssall am Centre Sportif 1

Gemëscht

Juni - 2019

Sam, 15.06.19
14:30

Prouf

Prouwe-WE
Gesangssall am Centre Sportif 1

Gemëscht

Son, 16.06.19
09:30

Prouf

Prouwe-WE
Gesangssall am Centre Sportif 1

Gemëscht


Copyright © 2004-2019 Chorale Municipale Sängerfreed Asbl | Login
Counter: 287634 - grad Online: 1